( )


SL-1732
, ,

19500
, 60- 20 . Royal Sheffield